Дистанционно обучение

КАКВО ЩЕ ПРИДОБИЯ С ОБУЧЕНИЕТО СИ ПО ФРИЗЬОРСТВО - 660 учебни часа?

Обучението e от втора степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в фризьорските  услуги.

КАКВО ЩЕ ПРИДОБИЯ С ОБУЧЕНИЕТО В КУРС

"ФРИЗЬОРСТВО" - 300 учебни часа?

Обучението има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания във фризьорските и козметични услуги. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите придобиват професионални знания, умения и квалификация.

Какво ще придобия с дистанционното  обучение по английски език?

С обучението по Английски език, в y.etnika.eu, Вие ще придобиете знания покриващи нивата А1, А2 и В1 по Общата Европейска Езикова Рамка, както и модул Бизнес Английски.