Дистанционно обучение

Основни трудови дейности на придобилия квалификация по част от професия фризьор са :
 Предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите фризьорски услуги и продукти;
 Диагностицира състоянието на косата и кожата около нея, за прилагане на подходяща услуга;
 Консултира клиентите при избора на услуга;
 Предоставя разнообразни фризьорски услуги - подстригване, изсушаване,
формяне на прическа, обезцветяване, оцветяване и текстуриране на косата и др.;

Основни трудови дейности на придобилия втора степен на професионална квалификация по специалността „Фризьорство”:

  • Предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите фризьорски услуги и продукти;
  •  Диагностицира състоянието на косата и кожата около нея, за прилагане на подходяща услуга;
  • Консултира клиентите при избора на услуга;
  • Предоставя разнообразни фризьорски услуги - подстригване, изсушаване,оформяне на прическа, обезцветяване, оцветяване и текстуриране на косата и др.;
  • Познава и прилага установените стандарти за обслужване при фризьорските услуги;
  • Дава препоръки и консултира клиента за полагане на подходящи грижи за косата в домашни условия;
  • Предлага различни варианти на клиента, като проявява творчество и оригиналност при художественото оформление на прическата.

Всички трудови дейности фризьорът извършва в съответствие с изискванията на нормативните документи за безопасна работа с козметични продукти за коса.
При изпълнение на своите професионални задължения фризьорът трябва да осъществява ефективна комуникация с клиентите, правилно да преценява и да умее да взема бързо и адекватно решение за избор на най-подходящата услуга съобразно изискванията и предпочитанията на клиента; да проявява отговорност, комбинативност и дискретност. Предвид спецификата на професията фризьорът трябва да владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация с клиенти.
Добрият външен вид и обща култура са от голямо значение за качественото обслужване на клиентите.

Какво ще придобия с дистанционното  обучение по английски език?

С обучението по Английски език, в y.etnika.eu, Вие ще придобиете знания покриващи нивата А1, А2 и В1 по Общата Европейска Езикова Рамка, както и модул Бизнес Английски.